Program

Güncel Sempozyum Programına aşağıdaki linkten PDF formatında ulaşabilirsiniz.

Sempoyum Programı


İTÜ TMDK MÜZİKOLOJİ BÖLÜMÜ
MÜZİKTE TEMSİL VE MÜZİKSEL TEMSİL II SEMPOZYUMU

19-22 Ekim 2010

"Müzik Biliminde Gençler II" –19 Ekim 2010

19.10.2010

SALI

09’00-09’30 Kayıt (Mustafa Kemal Anfisi)
09’30-10’00 AÇILIŞ KONUŞMASI
10’00-11’00 Davetli Konuşmacı: EUGENIA POPESCU-JUDETZ

 

11’00-12’15

11’00-12’15

11’00-12’15

 

Maçka Sosyal Tesisleri (Büyük Salon)

Maçka Sosyal Tesisleri (Ayazağa Salonu)

Mustafa Kemal Anfisi

 

OB: Erol Parlak

 

- Bensu Kıtırcı (Anadolu Üniversitesi)

Anadolu’dan Bir Sanat Kenti: Eskişehir

 

- Özlem Doğan & Gülay Karşıcı (Erciyes Üniversitesi)

Dış Görünüş ve Müzik Beğenisi Arasındaki İlişkinin İnsanlarda Oluşturduğu Önyargı

 

- Ezel Çınar (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Siyasi Partileri Temsil Eden Müzikler Üzerine Genel Bir Değerlendirme

OB: Atilla Coşkun Toksoy

 

- Ortaç Aydınoğlu (İstanbul Teknik Üniversitesi)

‘Bir Sergiden Tablolar’ın Müziksel ve Çalgısal Temsili

 

- Çiğdem Baloğlu (Anadolu Üniversitesi)

Çağdaş Piyano Eserlerinde Kullanılan Kodlamalar Tarka-Barka: Bir Piyano Eseri Üzerine

 

- Ozan Özaltunoğlu (Cumhuriyet Üniversitesi)

Ahmed Adnan Saygun ve Op.10 ‘İnci’nin Kitabı’

 

OB: Nilgün Doğrusöz Dişiaçık

 

- Togay Şenalp (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Türk Müziğinin Değişimi ve Yeni Evrensel bir Türk Müziği için İletişim Modeli Önerisi

 

- Ali Tan (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Çargahta Nikrizli Temsil: Nikrizli Çargah Makamı

 

- Hatice Doğan Sevinç (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Kültürel Temsile İlişkin İşitsel İfade Yolu Olarak Türk Müziği’nde Taksim

12’15-13’30 ÖĞLE YEMEĞİ

 

 

 

 

 

 

 

13’30-15’10

13’30-15’10

13’30-15’10

 

Maçka Sosyal Tesisleri (Büyük Salon)

Maçka Sosyal Tesisleri (Ayazağa Salonu)

Mustafa Kemal Anfisi

 

OB: Bülent Kurtişoğlu

 

- Deniz Güneş (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Alevi-Bektaşi Müziğinde Temsil

 

- Erdem Şimşek (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Kentleşme, Sosyal Değişim ve Alevi Ayin-i Cem’lerinde Müzik: Karacaahmet Sultan Cemevi Örneği

 

- Ömer Can Satır (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Çanakkale Fevzipaşa Mahallesi’nde Yaşayan ‘Roman Müzisyen’ Kimliği

- Pınar Uyanık & Eda İnceler (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Metropolde Kürt Müziği ve İzmir MKM (Mezopotamya Kültür Merkezi) Örneği

 

OB: Feza Tansuğ

 

- Volkan Çağlayan

Sanat Müziği, Geleneksel Müzik ve Popüler Müzikte Temsiliyet ve Müziğin Pazarlamada Kullanılması

 

- Tuğba Aydın

Türkiye'de 1990 yılı ve sonrasında kitle iletişim araçlarının müzik endüstrisi üzerindeki etkisi

 

- Ozan Yurdakul (Istanbul Bilgi Üniversitesi)

Bilgisayar ve Konsol Oyunlarında Ses ve Müziğin Temsil Ettikleri


- Sertaç Kakı (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Müzik Teknolojileri Kullanımı ve Temsili Temsil Etmek

 

 

 

OB: Ş. Şehvar Beşiroğlu

 

- E. Şirin Özgün (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Ana Tanrıçadan Tefçilere: Kadınların Müziğinde Simgeler

 

- Birsen Yağmur Keleş (Anadolu Üniversitesi)

Kadın ve Müzikteki Yeri

 

- Eser Tiryaki Yavuz (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Operalarda Kadın Karakterlerin Temsilinin Aşk ve Ölüm Figürleri Çerçevesinde Metinlerarası İlişkiler Bağlamında İncelenmesi

 

- Beray Selen (Haliç Üniversitesi)

‘Cinsiyet Karıştırıcı’: Form, Ses Perdesi ve ‘Word Painting’ Aracılığı ile Opera ve Sözlü Müzik Örnekleri Üzerinden Bir Cinsiyet ve Kuir Çalışması

15’10-15’30 KAHVE MOLASI

 

 

15’30-17’00

15’30-17’00

15’30-17’00

 

Maçka Sosyal Tesisleri (Büyük Salon)

Maçka Sosyal Tesisleri (Ayazağa Salonu)

Mustafa Kemal Anfisi

 

OB: Tülin Malkoç

 

- Erhan Tekin (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Günümüz Mehter Geleneğinde İcra Edilen Eserlerde Görsel ve Ritimsel olarak Zil Çalgısının İşlevi

- Onur Altıntuğ & Selcen Özyurt Ulutaş (Uşak Üniversitesi)

Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgelerine Göre 20. Yüzyılın Başlarında Avrupalı Müzisyenlerin Padişahlara Takdim Ettikleri Marşların Tahlili Ve Ünlü Bir Bestekârın Gün Işığına Çıkmamış Bir Marşının Takdimi

 

- Özgün Berkün (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Trabzon Kanuni Mehter Takımı

 

OB: Belma Kurtişoğlu

 

- Şeyma Ersoy Çak (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Toplumsal Cinsiyet Teorileri Bağlamında Türkiye’deki Reklam Filmleri ve Popüler Müzik Videoları

- Şirin Cerit (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Küreselleşme Bağlamında Müziksel Çeşitlilik Öykü-Berk: Evlerinin Önü ..Ve Arkası..

 

- S. Dilhan Konan (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Toplumsal Değişimin İşitsel İfadede Oluşturduğu Farklılık: Aşk-ı Memnu Dizisi 1975-2008

 

 

OB: Gözde Çolakoğlu

 

- Yelda Özgen (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Türk Makam Müziğinde Viyolonselin Kazandığı Geleneksel ve Folklorik İfadeler

- Ali Tüfekçi (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Tarih İçinde Ney Türleri ve Ahenklerine Karşılaştırmalı Bir Bakış

 

- Erhan Bayram (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Bosphorus Topluluğunun 1986’dan Bu Yana Yunanistan’daki Etkileri

 

 

 

 

"Müzikte Temsil Müziksel Temsil II" 20-22 Ekim 2010

20.10.2010

ÇARŞAMBA

10’00-11’00 AÇILIŞ

11’00-12’00 Davetli Konumacı: HELEN REES

12’00-13’00 ÖĞLE YEMEĞİ

 

13’00-14’15

13’00-14’40

13’00-14’15

 

Maçka Sosyal Tesisleri (Büyük Salon)

Maçka Sosyal Tesisleri (Ayazağa Salonu)

Mustafa Kemal Anfisi

 

OB: Fırat Kutluk

 

- Georgina Gregory (University of Central Lancashire)

Popüler Müziği Anmak? Tribute Grupları: Temsil ve Kültürel Hafıza

 

- Diler Özer (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Etnisite ve Kimlik Temsiliyeti Açısından Müzik: 1990’lı yıllarda Türkiye’deki Müzikal Kültüre Yeniden Bakış

 

 

 

 

- Hülya Cağlayan (Sabancı Üniversitesi)

Müzik Vasıtasıyla Kimlik Oluşumu: Çingene/Roman Müziğinin Sosyal ve Kültürel Bağlamları Üzerine Bir Analiz

OB: Mümtaz Hakan Sakar


- Sibel Paşaoğlu (Trakya Üniversitesi)

Balkano-Roman‘tika’ ya da Değişen Kültürde Pop-Kimliğin Müzikal Temsili: Turbo Folk

 

- Ilgın Ayık (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Heavy Metal Müziğinde Bölge-Alttür İlişkisi

 

- Aykut Barış Çerezcioğlu (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Extreme Metalde Küresel Bağlantılılık

 

- Ayşenur Kolivar (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Kentli Bir Yerel Kimlik Temsili Olarak Karadeniz Rock

OB: Tom Solomon


- Tom Astley (Newcastle Üniversitesi)

Özel Dönemin Parçalanması Sürecinde Kültürel Değişim ve Devamlılık

 

- Robert Reigle (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Yeni Gine ve Amazon Müzik Kozmolojilerinde Çevresel Sesin Temsili

 

 

 

 

 

- Marija Dumnic (Faculty of Music in Belgrade)

Kültürel Temsilin Gelişmesi için Uygulamalı Etnomüzikoloji Stratejileri: ‘Belgrad Çokkültürlü Geleneksel Müziği’ Konserine Dair Durum Çalışması

14’40-15’00 KAHVE MOLASI

18’30 AKŞAM YEMEĞİ

 

15’00-16’15

15’00-16’15

15’00-16’15

 

Maçka Sosyal Tesisleri (Büyük Salon)

Maçka Sosyal Tesisleri (Ayazağa Salonu)

Mustafa Kemal Anfisi

 

OB: Songül Karahasanoğlu

 

- Samaneh Kahrobaian (Tehran Üniversitesi)

İran Pop Müziğinde Aşkın Temsili İran’da 1970 ve 2000’li Yıllarının Pop Müzik Metinlerinin Karşılaştırılması

 

- Maurice B. Wheeler (University of North Texas)

İmgelem, Etik Ve Temsil: 19. Yy.da Basılmış Amerikan Popüler Müziğinde Afro-Amerikan İkonografisi

 

-John Plemmenos (Academy of Athens)

Kassandra’nın Dudaklarını Sakinleştirecek Müzik: Türk Müzik Yazılarının 18. Yüzyıl Yunan Antolojisinde Kullanımı ve İşlevi

OB: Belma Kurtişoğlu

 

- Haşmet Altınölçek (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Görsel ve İşitsel Anlatımda Müzik, Müzikte Görsel Anlatım

 

- Cenk Celasin (Süleyman Demirel Üniversitesi)

Müziksel Aktörlerarası İlişkiler Bağlamında Isparta Merkez’deki Canlı Müzik Sunan İşletmelerin Müziksel Yaşantıdaki Yeri

 

-Kamile Akgül (Yeni Yüzyıl Üniversitesi)

Ekinsel Kimlik Yansıtıcısı Müzik ve Payına Düşen Toplumsal Yükümlülükler

 

 

 

OB: Helen Rees

 

- Burcu Yıldız (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Ermeni Yerki Bari Khump (Şarkı ve Dans Topluluğu) Geleneği: Musicking Toplumda Kültürel Bir Canlanma

 

- Ganka Chetanova (Institute for Sociological, Political and Juridical Research)

Ermeni Yerki Bari Khump (Şarkı ve Dans Topluluğu) Geleneği: Musicking Toplumda Kültürel Bir Canlanma

 

- Süleyman Cabir Çıplak (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Ahmet Kaya’nın Gençler Arasındaki Popülerliği ve Kimlik ile Bağlantısı

 


 

21.10.2010 PERŞEMBE

10’00-11’40

10’00-11’40

10’00-11’40

 

Maçka Sosyal Tesisleri (Büyük Salon)

Maçka Sosyal Tesisleri (Ayazağa Salonu)

Mustafa Kemal Anfisi

 

OB: Paul Whitehead

 

- Lise K. Özgen (University of Stavanger)

‘Adamının Yanında Ol’: Country Müzikte Kadın Vücudunun Gösterimi

 

- Tom Solomon (University of Bergen)

Türk Rapinde Kadın Sesi: Ayben’in Yaşamı ve Müziğinde Toplumsal Cinsiyet, Sübjektiflik

 

- Mümtaz Hakan Sakar (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Rock Müzikte Postmodern Kadın Temsilleri

 

- Onur Sönmez (Dokuz Eylül Üniversitesi)

‘Hayal Et’ Örneğinde İzmir Rock Scene'de Kadın

 

 

OB: Sinem Özdemir


- Tolgahan Çoğulu (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Mikrotonal Gitar Müziği

 

- Ayşegül Kostak Toksoy (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Kanun İcrasinda Türk Stilini Temsil Eden Müzikal Unsurlar

 

- Mustafa Aydın Öksüz (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Türk Çalgılarında Gelişim Süreci ve Türk Yaylı Çalgıları için Tasarlanmış ‘Gerdirme Sistemli ve Ayarlı Kemençe Yayı’

 

-Hasan Arapgirlioğlu (Inönü Üniversitesi) & Levent Değirmencioğlu (Erciyes Üniversitesi)

Türk Müziğinin Temsilinde 10 Önemli Viyolonsel İcracısı

OB: İştar Gözaydın

 

- Dario Van Gammeren (Open University, UK)

Nazi İşgali Altındaki Hollanda’da Müzik ve Anlam

 

- Aslı Giray (Doğu Akdeniz Üniversitesi)

Filmlerde Müzik: Önde Gelen Aktörleri Yeniden Temsil

 

- Fulya Çelikel (Sabancı Üniversitesi)

Emperyalizm ve Geç 19. Yüzyıl Opera Sahnesinde ‘Öteki’nin Temsili

 

- Esra Berkman & Ruhi Ayangil (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Bir Ermeni Halk Çalgısı Olan Kanun Özelinde, Sovyet Kültür Politikalarının Müziği Dönüştürmesi: ‘Kanun Virtüözü, Kompozitör, Eğitimci Kimliği İle Haçatur Avetisyan (1926-1996) Örneği’

12’00-13’00 ÖĞLE YEMEĞİ

 

 

 

 

 

 

 

13’00-14’40

13’00-14’40

13’00-14’40

Maçka Sosyal Tesisleri (Büyük Salon)

Maçka Sosyal Tesisleri (Ayazağa Salonu)

Mustafa Kemal Anfisi

 

OB: Münir Nurettin Beken

 

- Benjamin Perl (The Open University of Israel)

Bir Parodi Olarak Mozart'ın K 545 Numaralı Sonatı

 

- Makoto Mikawa (University of Western Ontario)

Mauricio Kagel’in Antithese (1962) Adlı Eserinde Bir Kompozisyonal Malzeme Olarak Skandal

 

- Paul Whitehead (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Neo-Klasizmin Temsiliyeti

 

- Bertha Spies (University of Pretoria)

Tematik Fizyonomi: Bir Anlayış Anahtarı

 

 

OB: Serpil Murtezaoğlu

 

- A. Bülent Alaner (Anadolu Üniversitesi)

Müzikal İfade İçerisinde Müzikoloji – Müzik Terapisi

 

- Müge Eraydın Yeğin (Yeditepe Üniversitesi)

Türkiye’de ‘Klasik Batı Müziği’ Aracılığıyla Kimlik İnşası ve Temsili

 

- Cafer Sarıkaya (Boğaziçi Üniversitesi)

1893 Şikago Sergisi’nde Osmanlı Müziği

 

- Onur Şenel (Gaziosmanpaşa Üniversitesi)& Gülay Karşıcı (Erciyes Üniversitesi) & Fırat Kutluk (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Müzikte Önyargı: Kontrol Grubuyla Yapılan Ön Çalışma

 

 

OB: Nilgün Doğrusöz

 

- Okan Murat Öztürk (Başkent Üniversitesi)

Osmanlı Musıki Kültüründe ‘Teori’nin Temsili Niteliği

 

- Ozan Baysal (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Dairesel Temsiller & Makam Musikisi için Devirli Analiz Modeli

 

- Sanaz Nakhjavani (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Türk ve İran Müziğindeki Makamların Karşılaştırılması

 

- Miltiadis Pappas (Music School of Tessaloniki)

Melpomeni El Yazmadaki Osmanlı Musiki Eserleri

 

14’40-15’00 KAHVE MOLASI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15’00-16’40

15’00-16’15

15’00-16’40

 

Maçka Sosyal Tesisleri (Büyük Salon)

Maçka Sosyal Tesisleri (Ayazağa Salonu)

Mustafa Kemal Anfisi

 

 

OB: Robert Reigle


- Prasenjit Dasgupta (Ministry of Culture: Govt. Of India)

Sessizliğin Sesi: Sömürge Sonrası Bengal’in Popüler Kültüründe Cenaze Müziği Olarak Ağıt Geleneği ve Pratiği

- Oyeniyi Gabriel Olatokun (Adeniran Ogunsanya College of Education)

Müzikte Temsil ve Müziksel Temsil

- Elisa Negretto (University of Padua)

Müzikte Duyguların Müzikal Temsili, Beklentisi ve Dışavurumu

- Maurice Amateshe (Kenyatta Üniversitesi)

Mürtedler mi Yoksa Sanatsal Arayışçılar mı? Kenya’da Yeni Misyonerlik Kiliseleri’nde Altkültürel Kimlikler ve Dini Müzik ve Danslarda Temsil

OB: Nihal Ökten


- Abdullah Akat (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Kültürel Temsil Alanları ve (B)ağ Oluşumları

 

- Füsun Aşkar (Ege Üniversitesi)

Kent Kültüründe Halk Dansları Uygulamalarının İletişimsel Perspektifte Değerlendirilmesi

 

- Sonay Ödemiş (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Zeybeklerde Dans ve Müzik İlişkisi: ‘Dansa Eşlikte Ayağa Çalma’

 

 

OB: Bertha Spies

 

- İsmet Adnan Öztürel (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Müzikoloji ve Dilbilim Perspektifinden Müzikte Anlam

 

- Hyun Sook Tekin (Marmara Üniversitesi)

Edebi İsimlere Sahip Barok ve Romantik Piano Parçalarından Örneklerle Müzikte Semboller, Kodlar, Simgeler ve Anlam

 

- Zafer Özgen (University of Stavanger)

Gürültülü ve Kafa Karıştırıcı: Operadaki Ötekinin Temsilcisi Olarak ‘Türk Müziği’

 

- Toros Can (Anadolu Üniversitesi)

Purcell'ın Klavsen Müziği Yorumunu Piyanoda Öğretmek

17’00-18’30 DANS ATÖLYESİ

Hareket Kümeleri ile Zeybekler - Sonay Ödemiş

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.10.2010 FRIDAY

10’00-11’40

10’00-11’40

10’00-11’40

 

Maçka Sosyal Tesisleri (Büyük Salon)

Maçka Sosyal Tesisleri (Ayazağa Salonu)

Mustafa Kemal Anfisi

 

OB: Gülay Karşıcı


- Evren Kutlay Baydar (Koç Üniversitesi)

19. yüzyıl Osmanlısında Avrupai Tarzda Müzik ve Sahne Sanatları İcra ve Temsil Mekânlarına Analitik Bir Bakış

- Mehmet Emin Bitmez (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Müzik Eğitimi Veren Cemiyet, Dernek ve Dershanelerin İşleyişleri, Amaçları ve Yasalar Çerçevesinde Yeniden Düzenlenmesi

 

- Bilge Evrim Erkin (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Sarkis ve Füsun Onur’un Yerleştirmelerindeki Müzikal Evren

 

- Fulya Özlem Daşhan (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Türk Makam Müziği’ne Dair Felsefi Sorularla İlgili Bir Araştırma

OB: Süleyman Şenel


- Emel Örgün (THM Kütahya Mahalli Sanatçısı)

Kültürel Temsile İlişkin Görsel ve İşitsel İfade

 

 

- Sevilay Çınar (Yeni Yüzyıl Üniversitesi)

Köy Seyirlik Oyunlarında Müzik

 

- Mehtap Demir (İstanbul Üniversitesi)

Türk Halk Müziğinde ‘Koro Temsili’ Bakış Açıları ve Yorumlar

 

- Ayşegül Altıok (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Halk Müziğinde Yerel İcra Temsili İçin Fonetik Alfabenin Kullanımı

OB: Bülent Alaner

 

- Alp Varol & Suat Vergili & Cihan Işıkan & Fırat Kutluk & Feridun Öziş (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Türk Müziği Çalgılarında Kayıt Yöntemleri ve Mikrofonlama Teknikleri

 

- Barbaros Bozkır (Ege Üniversitesi) & Fırat Kutluk (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Bağlama İçin Tını Tanımlamaları ve Frekans Analizleri

 

- Feridun Öziş & Fırat Kutluk & Suat Vergili & Alp Varol & Cihan Işıkan

Eğitim Mekanlarında Akustik Konfor: Dokuz Eylül Üniversitesi Derslikleri Özelinde Bir Sınıf Akustiği Uygulaması

 

- Ozan Yarman

Türk Makam Müziği'ni Bilgisayarda Temsil Etmeye Yönelik Başlıca Yerli Yazılımlar


12’00-13’00 ÖĞLE YEMEĞİ

 

 

 

 

 

 

13’00-14’40

13’00-14’15

13’00-14’40

Maçka Sosyal Tesisleri (Büyük Salon)

Maçka Sosyal Tesisleri (Ayazağa Salonu)

Mustafa Kemal Anfisi

 

 

OB: Ali Ergur

 

- Ebru Tuncer Boon (Yeni Yüzyıl Üniversitesi) & Tülin Malkoç (Marmara Üniversitesi) & Toygar Işıklı

Müzik, Medya ve Temsil: Toygar Işıklı ile Dizi Müziği Üretim ve Tüketim Süreçlerine Bir Bakış

 

 

 

- Sinem Özdemir (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Assolistlik Kimliğine Geçiş Sürecinde Safiye Ayla Örneklemi

 

- Gözde Çolakoğlu (İstanbul Teknik Üniversitesi) & Ayhan Sarı ( Kültür Bakanlığı İzmir Devlet Türk Müziği Korosu)

Avrupa’da Harmanlanmış Arap Kökenli Müziğin Türk Müziğine Yansıması ve Enrico Macias Örneği

 

- Barış Erdal (Cumhuriyet Üniversitesi)

Fantezi Müzik

 

OB: Feridun Öziş

 

- Füsun Deniz Özden (Istanbul Üniversitesi)

Müziğin Görsel Sanatlarda Temsili

 

- Aytuğ Ülgen (Moscow Tchaikovsky State Conservatory)

Masonik Müzik ve Müzikal Simgelerin Sistematik Analizi

 

- Mehmet Okonşar (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Ernest Bloch (1880-1959) ‘Schelomo’ Viyolonsel Solo ve Büyük Orkestra için Rapsodi:

Müzikal Semboller ve Anlatım Dili

 

 

OB: Cihan Işıkhan

 

- Atilla Coşkun Toksoy (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Müziksel-Kültürel Kodlanma Serüvenine Müzik Antopolojisi Penceresinden Bir Bakış

 

 

 

 

 

- Çağhan Adar & Uğur Türkmen (Afyon Kocatepe Üniversitesi)

Bir Öğretmen Gözüyle Müzikte Simge, Kod, İşaret ve Anlam

 

- Nevin Şahin (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Müzik Bahane: Amatör Türk Müziği Korolarında Kültürlenme

 

- Belma Kurtişoğlu (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Temsil Habitusu: IRASM, Ethnomusicology, EF


14’40-15’00
KAHVE MOLASI

 

 

15’00-16’00 SON GÖRÜŞLER VE KAPANIŞ

 

16’00-17’30 MÜZİK ATÖLYESİ

Mikrotonal Gitar Müziği – Tolgahan Çoğulu

 

 

 
Tasarım ve Uygulama: Dinamik
English